Debatt

Trygghet, stabilitet och tydlig styrning är avgörande

Debatt Artikeln publicerades
Yvonne Augustin (S), lovar att en sjukhuschef ska finnas på plats på Trelleborgs lasarett i mars 2018.
Foto: Mårten Svemark
Yvonne Augustin (S), lovar att en sjukhuschef ska finnas på plats på Trelleborgs lasarett i mars 2018.

Carl-Johan Sonesson, Stefan Lamme och Mikael Rubin (samtliga M), ifrågasätter (den 5 december) dagens organisationsindelning för sjukvården i Skåne).

Det är bra att Moderaterna är självkritiska, men bättre vore om de också är tydliga med att det var de själva som skapade den nuvarande organisationen då också sjukhuscheferna togs bort. Den skånska sjukvården är indelad i förvaltningarna Sus, Sund och Kryh. Denna indelning tillkom efter beslut under förra mandatperioden när Moderaterna var med och styrde. Det var också efter detta beslut som sjukhuscheferna togs bort. Beslutet mötte skarp kritik från vårdpersonal, fackliga organisationer och från oss Socialdemokrater som då var i opposition. Det hade varit ärligare om Sonesson, Lamme och Rubin i sin artikel också nämnt att det är sin egen organisation de kritiserar.

Trygghet, stabilitet och tydlig styrning är avgörande för att ett sjukhus ska fungera väl. I september i år gav regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i uppdrag till regiondirektören att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Därmed går vi tillbaka till en lösning som fanns före sjukhuscheferna avskaffades under det förra styrets tid. På Trelleborgs lasarett kommer därmed en sjukhuschef att installeras under mars 2018.

Yvonne Augustin (S),

ordförande sjukvårdsnämnd Sund