Debatt

”Trelleborg föregångare i havsmiljöarbetet”

Debatt Artikeln publicerades

Havsmiljöarbetet i Trelleborg är bland Sveriges mest innovativa. Det skriver miljöminister Andreas Carlgren (C) inför sitt besök i kommunen idag. Han skriver också att alliansen under kommande mandatperiod har för avsikt att fortsätta satsningen på en bättre havsmiljö i Östersjön.

Trelleborg är inte bara det geografiska fönstret mot kontinenten utan miljöarbetet kvalificerar också för att vara föregångare på havsmiljöområdet. Havsmiljöarbetet i Trelleborg är bland Sveriges mest innovativa. Därför känns det spännande för mig som miljöminister att idag på plats studera och följa arbetet som första anhalt på min Skåneturné.

Kretsloppsprojektet i Trelleborg som finansieras till stor del av regeringens havsmiljard, syftar både till att minska utflödet av näringsämnen från jordbruksmark men också till att få bort näringsämnen ur havet genom att skörda alger. På sikt kommer inte bara havsmiljön vara vinnare utan även klimatet då algerna som tys upp från havet gör biogasproduktion möjlig. Skåne är som bekant av alliansregeringen utsett till pilotlän för energi och klimat.

På onsdag träffar jag in mina miljöministerkollegor från Östersjöländerna till ett möte inom ramen för vårt Östersjöarbete, Helcom, för att se till så att alla är med och bidrar till den överenskommelse vi slöt 2007 i Krakow.

Den överenskommelsen innehåller ett tak för utsläppen, utifrån vad Östersjön tål. Alla länder kring Östersjön måste bidra. Clean Baltic Sea Shipping i Trelleborg är ett spännande projekt som förenar Östersjöländernas arbete för att skapa en bättre miljö, både till land och till havs. Syftet med projektet är främst att minska luftföroreningar som sot, svavelföreningar och partiklar genom att introducera biogas som drivmedel för färjorna. Med tanke på att det varje dygn kommer in 17 färjor till Trelleborgs hamn och lika många avgår från hamnen så är arbetet viktigt för miljön.

Aldrig tidigare har så mycket gjorts för komma till rätta med de problem som Östersjön och Västerhavet möter med övergödning, överfiske, nedskräpning och döda bottnar, som under alliansregeringen. När jag tillträdde 2006 fanns det knappt spårbara pengar till havsmiljön. Vi har satsat över en miljard kronor under mandat­perioden.

Naturvårdsverket har visat att med havsmiljarden har det satts igång över 600 åtgärder runt om i landet. Det handlar om bland annat musselodlingar, att säkerställa fiskevandringsleder och inventering av oljeskadade fåglar.

En avgörande skillnad mellan regeringens och vänsteroppositionens miljö­politik är att regeringen ser att det faktiskt går att bygga en framgångsrik miljöpolitik underifrån. Längs med våra kuster sjuder det av projekt som förbättrar vår havsmiljö och det är många gånger tack vare aktiva, initiativrika kommuner och ideella föreningar som har idéer och en vilja att förbättra havsmiljön.

Det vi ser växa fram i Sverige är bara en början. Alliansen avser fortsatta satsningen i samma omfattning och avsätta ytterligare en havsmiljömiljard under nästa mandatperiod.

Jag vill som ordförande i Helcom säkerställa att den överenskommelse som slöts 2007, då vi satte ett tak för utsläpp utifrån vad Östersjön tål, nu följs upp med konkreta åtgärder i respektive EU-land.

Andreas Carlgren

miljöminister (C)