Debatt

Satsningar på ny energi

Debatt Artikeln publicerades

Genom att främja förnybara bränslen som biogas kan vi bidra till att sluta kretsloppen och samtidigt minska beroendet av bensin och diesel. Det skriver samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg (C).

Jordens resurser är inte oändliga. Ändå förbrukas i dag naturens eget kapital som om det aldrig skulle ta slut och det är inte långsiktigt hållbart. Vi i Centerpartiet har siktet inställt på en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och då behöver omställningen av bilparken gå ännu snabbare. Samtidigt är bilen en viktig frihetssymbol framförallt på landsbygden. För många människor är den det enda transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner.

För att komma till rätta med bilarnas miljöpåverkan behöver vi därför kunna minska bilarnas utsläpp utan att för den skull straffa landsbygdens bilister. Genom att främja förnybara bränslen som biogas kan vi bidra till att sluta kretsloppen med ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga bränslen som finns och samtidigt minska beroendet av bensin och diesel. Det är positivt både för miljön och landsbygden.

Nästa år kommer FN:s klimatpanel att presentera sin femte stora utvärderingsrapport om klimatet. Den förra rapporten 2007 pekade tydligt på de stora utmaningar som mänskligheten står inför och de stora miljömässiga och humanitära effekter som klimatförändringarna, om vi inte agerar, riskerar att föra med sig. Allt tyder på att även den femte rapporten kommer peka på att det är bråttom och att det allra mesta av utmaningen återstår. Att utvecklingen i mångt och mycket har fortsatt åt fel håll – även efter det att klimatfrågan på allvar uppmärksammats.

Den främsta orsaken till klimatförändringarna är vår förbränning av fossila bränslen. Cirka 80 procent av den globala energiförsörjningen bygger på fossila bränslen som olja, kol och gas. Och den globala energianvändningen ökar dessutom snabbt. Vår gemensamma klimatutmaning är alltså framför allt en energiutmaning, och en utmaning som handlar om att ställa om vårt samlade energisystem till långsiktig ekologisk hållbarhet.

Just därför pekar nu ett flertal internationella bedömare på att världens länder måste satsa mer på forskning och utveckling av förnybar energi i form av biobränslen, sol- och vindkraft.

Inte minst EU och ansedda International Energy Agency (IEA) konstaterar att vi måste utveckla och satsa på morgondagens hållbara energi och energiöverföring. Deras slutsats är att de globala satsningarna på energiforskning måste mångdubblas de närmaste åren.

Ett sådant tog vi nyligen då vi invigde vårt Biogas Center of excellence i Trelleborg.

De senaste åren har Centerpartiet i regeringsställning varje år satsat 1,3 miljarder på energirelaterad forskning och utveckling. De satsningarna sker i nära samarbete mellan stat och näringsliv, och det satsas inte bara på nya innovationer och upptäckter, utan också på hela forsknings- och innovationskedjan: från idé och ritbord till tester i demonstrationsanläggningar, serieproduktion och slutligen på att hjälpa mogna produkter att nå ut på marknaden. Vidare satsar regeringen de kommande tre åren ytterligare 280 miljoner i syfte att öka produktionen av biogas, dels till fler och större biogasanläggningar och dels till att förbättra distributionen av biogas.

Energiforskning ger inte bara konkreta resultat utan har också utvärderats och fått akademiskt erkännande för sin goda kvalitet. Och den har brett stöd i samhället, från näringsliv till miljö­rörelse.

Patrik Holmberg (C)

ordförande i samhällsbyggnadsnämnden