Debatt

Protokollet finns på nätet

Debatt Artikeln publicerades
Mats Sjölin (V) fortsätter att debattera med Helmuth Petersén (SD).
Foto: Claes Nyberg
Mats Sjölin (V) fortsätter att debattera med Helmuth Petersén (SD).

I replik till Helmuth Petersén skrev jag (den 6 september) att Vänsterpartiet gick emot det förslag som behandlades i KRYH om en flytt av den palliativa avdelningen i Trelleborg och att detta framgick av den protokollsanteckning som lämnades.

Petersén hävdade (den 8 september) att min beskrivning inte var korrekt men har oturen att protokollet finns tillgängligt på nätet.

Vänsterpartiets protokollsanteckning finns på sidan 13 där man deklarerar sin ståndpunkt, nämligen att man motsätter sig flytten med tanke på kontakten med anhöriga och behovet av närhet.

Mats Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg