Debatt

Mitt mål är att lasarettet åter skall bli ett sjukhus som utvecklas positivt

Debatt Artikeln publicerades
Palliativa skall komma tillbaka, akuttiderna skall återställas, avdelningar skall komma tillbaka och glädjen skall åter spridas bland anställda och personal, skriver Helmuth Petersén (SD).
Foto: Claes Nyberg
Palliativa skall komma tillbaka, akuttiderna skall återställas, avdelningar skall komma tillbaka och glädjen skall åter spridas bland anställda och personal, skriver Helmuth Petersén (SD).

Svar till Miljöpartiets styrelse (den 3 januari).

En enig styrelse ställer sig bakom debattartikeln och ifrågasätter SD och vårt agerande i frågan gällande vårt fina lasarett.

Miljöpartiet har suttit vid makten i Region Skåne de senaste fyra åren, ni har haft fyra år på er att försöka påverka besluten gällande vårt lasarett.

Har ni gjort det? Svar nej!

Ni har inte varit synliga på Rädda vårt Sjukhus-träffarna, ni har inte aktivt varit ute och stöttat denna hårt kämpande gruppen.

När SD förra året öronmärkte 30 miljoner för att kunna hålla akuten öppen dygnet runt så röstade ni mot detta!

SD har varit och är drivande i att utveckla vårt fina lasarett både innan valet och till valet, var har Miljöpartiet varit under denna tiden kan jag fråga mig.

Svaret är att ni varit osynliga i denna fråga!

Nu förväntar ni er att alliansen i Region Skåne skall rätta till alla era misstag som ni lyckats få ihop under de senaste fyra åren, det skall alliansen klara av när de suttit vid makten i två månader.

Uppenbarligen har ni miljöpartister ett väldigt högt förtroende för alliansen då ni förväntar er att de skall klara allt på två månader, allt vad ni misslyckats med under fyra år!

Visst är det så att jag har kommit in i Trelleborgs lasaretts sjukhusstyrelse men nu kommer det en liten hemlighet till er miljöpartister, vi har ännu inte haft vårt första möte!

Att det råder både besvikelse och frustration inom Miljöpartiet efter ert katastrofala val är uppenbart och till viss del förstår jag det.

Att nu gå ut och visa hur dåliga förlorare ni är är skamligt, ge nu det nya styret en chans att visa vad det går för.

Om fyra år vet vi om det blev bättre eller sämre men kom inte och med en massa svammel så kort tid efter maktövertagandet.

Gnälla är ni duktiga på, mycket duktiga.

Och ni gnäller innan ni har facit i hand, otroligt!

Enda sättet att försöka få förändringar är att delta aktivt både i politiken och som ansvarstagande medborgare, det gör jag.

Mitt mål är att Trelleborgs lasarett åter skall bli ett sjukhus som utvecklas positivt!

Palliativa skall komma tillbaka, akuttiderna skall återställas, avdelningar skall komma tillbaka och glädjen skall åter spridas bland anställda och personal.

Ännu en liten hemlighet till Miljöpartiet som under åren försummat vårt lasarett, allt det jag skriver ovan tar tid.

Helmuth Petersén

oppositionsråd (SD)