Debatt

Konstgräset är ett miljöproblem

Debatt Artikeln publicerades
Ola Olsson (C) funderar över konstgräsets effekter på miljön.
Foto: Mark Hanlon
Ola Olsson (C) funderar över konstgräsets effekter på miljön.

Alla måste bidra till en renare värld. Mikroplastutsläppen från konstgräsplaner börjar bli ett allt större problem.

Varje år byggs cirka hundra nya konstgräsplaner i Sverige. Totalt finns cirka 1 300 planer och fem av dessa har vi i Trelleborg. Naturvårdsverket uppskattar att det sprids 10-15 ton granulat från konstgräsplanerna vi har i Trelleborg och det är ett stort problem för vår miljö.

Granulat är det fyllnadsmaterial som gör att dessa konstgräsplaner uppnår önskade egenskaper. Granulatet tillverkas oftast av SBR som är återvunna bil- och maskindäck, EPDM som är nytillverkat vulkaniserat industrigummi eller TPE som är nytillverkad termoplast.

Granulatet som används i konstgräsplanerna är så små (2-3 mm) att de räknas som mikroplast när de sprids till miljön. Regelbunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulat försvinner från planen och behöver ersättas. En del av detta svinn sprids till miljön genom att planerna snöröjs och när snön smälter rinner det ner i dagvattenbrunnarna kring planen eller via regnvattnet. Det sprids även genom att det fastnat på spelarnas skor och kläder vilket gör att man drar in det i omklädningsrum, till tvättmaskinen eller in i duschen.

Miljörisken i det hela är att dessa mikroplaster inte bryts ned naturligt utan det sprids och ansamlas i naturen och i djuren. Miljörisken ligger även i när granulatet kommer i kontakt med vatten och avger då farliga ämnen som skadar djur och växter i vattnet.

Efter slitage från trafiken på våra vägar så är konstgräsplaner det största boven vad gäller utsläpp av mikroplaster. Svenska miljöinstitutet beräknar att konstgräsplaner släpper ut mellan 2 300 och 3 900 ton per år. Vilket innebär att dessa planer släpper ut mer mikroplaster än syntetfibrer från tvättmaskiner, mer än slitaget från båtskrov, cirka åtta gånger mer än den utsläppen från den industriella plastproduktionen och hela 45 gånger mer än utsläppen från hygienartiklar!

Trelleborgs kommun som ansvarar för anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan har en skyldighet att vidta diverse åtgärder för att minska miljöpåverkan från konstgräsplanen. Därför föreslår Centerpartiet Trelleborg en rad förbättringsåtgärder som kommer minska utsläppen från dessa planer:

Trelleborgs kommun ska ta fram en plan för minskad miljöpåverkan från våra konstgräsplaner.

Ligga i framkant för att gå över till mer organiskt material som ej är miljöfarligt och biologiskt nedbrytbart. Exempelvis kork eller kokosskal.

Vid nyanläggning av konstgräsplaner ska man även anlägga en hårdgjord yta för plogad snö så det uppsamlade granulatet kan återföras till planen. Inte anlägga dagvattenbrunnar utan silar i direkt närhet till planen samt ha en 2–3 meter bred marginal kring planen med asfalt så granulatet lätt kan sopas tillbaka till planen.

Nästa konstgräsplan som anläggs bör vara inomhus för att minska spridningen av mikroplaster.

Täta nederkanterna vid befintliga konstgräsplaner för att minska spridningen av granulat.

Anordna platser där idrottsutövarna kan borsta av skor och strumpor.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Ola Olsson

ledamot i fritidsnämnden

region- och riksdagskandidat för Centerpartiet Trelleborg