Debatt

Investera Skåne ur krisen

Debatt Artikeln publicerades

Nedskärningar inom sjukvården och kollektivtrafiken drabbar inte enbart patienter, resenärer och personal. Effekterna syns i hela samhället. Därför föreslår tre ledande socialdemokrater i regionen offentliga satsningar för att höja sysselsättningen.

I Skåne har vi fått vänja oss vid nedskärningar inom sjukvården och kollektivtrafiken. Och inget tyder på att en förändring är i sikte. Tvärtom. Regionens borgerliga ledning håller fast vid sin nedskärningspolitik. Det alternativ som vi socialdemokrater föreslår – det vill säga att investera Skåne ur krisen – övervägs inte.

Skåne står idag inför samma vägval som resten av Europa. Det framställs ibland som ett val mellan att spara eller slösa. Där sparsamheten är en dygd och slöseriet vägen till undergång.

Liknelsen haltar dock betänkligt. Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, har kanske bäst av alla sammanfattat det problemetiska med denna bild; detta när han jämför nedskärningspolitik med den medeltida medicinska ovanan att stämma blod. Då var förhoppningen att upprepad åderlåtning skulle bota, men konsekvensen blev istället att en redan svag patient blev än svagare.

Idag har läkarvetenskapen lämnat detta bruk bakom sig. Därför är det ironiskt att den skånska sjukvården själv utsätts för denna behandling. Varje år ska ytterligare pengar sparas – utan att vården blir bättre.

Nedskärningar inom sjukvården och kollektivtrafiken drabbar inte enbart patienter, resenärer och personal. Effekterna syns i hela samhället. Offentliga utgifter skapar arbeten även i den privata sektorn. Det är ingen slump att de nordiska länderna – med stora välfärdssektorer – har klarat den ekonomiska krisen bättre än andra europeiska länder. Utifrån detta perspektiv är nerdragningar inom Region Skåne direkt olämpliga i svåra tider.

Vi har några konkreta förslag på satsningar och investeringar. Nedskärningspolitiken som idag drabbar den skånska sjukvården måste upphöra. Istället vill vi förstärka sjukvården med en miljard kronor.

Det handlar om mer pengar till såväl sjukhusen som primärvården. För att minska belastningen på sjukhusens akutmottagningar vill vi avskaffa patientavgifterna inom primärvården. Detta för att få många av dem som idag söker sig till sjukhusens akutmottagningar att istället gå till sina vårdcentraler.

Skåne har högre arbetslöshet än riket i stort. När arbetslösheten ökar, ökar också klyftorna. Det behövs därför kraftfulla insatser för fler jobb. Inom Region Skåne handlar det om att anställa fler människor i vården. Men vi vill också utöka de egna investeringarna. Det finns idag ett stort behov att renovera vårdcentraler och sjukhuslokaler, att genomföra tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar. Sådana åtgärder skapar många nya jobb.

Ett annat viktigt redskap för att skapa fler jobb är kollektivtrafiken. Goda kommunikationer skapar en större arbetsmarknad. Det är därför obegripligt hur regionens borgerliga politiker har låtit denna möjlighet gå dem ur händerna.

I flera år har Skånetrafiken brottats med kvalitetsproblem såsom förseningar och trängsel; och som om inte det räcker för de hårt prövade resenärerna har biljettpriserna höjts kraftigt. Nu tvingas Skånetrafiken dessutom dra ner på linjer och en tredjedel av tågpersonalen sägs upp.

Vi socialdemokrater vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik för regionen, och hade inte försatt oss i en situation där nedskärningar var den enda utvägen.

Region Skåne kommer att tvingas höja skatten. Frågan är bara när. Så länge som den borgerliga ledningen av ideologiska skäl stretar emot ett sådant beslut, kommer nedskärningspolitiken att fortsätta. Och även om detta ofta kallas att spara, är det inget annat än ett omfattande slöseri med regionens möjligheter till utveckling.

Christine Axelsson (S)

regionråd

Henrik Fritzon (S)

regionråd

Rikard Larsson (S)

regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen