Debatt

Har S inte förstått vikten av ett fungerande sjukhus?

Debatt Artikeln publicerades
Skribenten menar att S tycks ha tagit för lätt på vikten av att ha ett väl fungerande sjukhus i kommunen.
Foto: Tomas Nyberg
Skribenten menar att S tycks ha tagit för lätt på vikten av att ha ett väl fungerande sjukhus i kommunen.

Jag blir bestört när jag läser Torbjörn Karlssons uttalande i TA (den 10 september) om varför S gått tillbaka lokalt.

Han säger ”S har fått lida för beslut angående Trelleborgs lasarett som fattats på regionnivå.”. Han säger också ”Vi vill inte skylla allt på sjukhusfrågan”?

En reflektion från mig är, är det så att ni tagit alldeles för lätt på vikten av att ha ett väl fungerande sjukhus i kommunen? På en manifestation för öppnandet av de specificerade palliativa slutenvårdsplatser (2016) uttalade Marianne Pettersson att ”Detta problemet kan jag lösa tillsammans med Maria Nyman Stjärnskog (ordförande i Kryh) under en kafferast.”. Detta har inte lyckats eftersom vårdplatserna fortfarande är stängda.

En tanke, det hade kanske varit bra för S och framför allt för dig att visa ert intresse vid de olika manifestationerna för vårt lasarett som ”Rädda vårt sjukhus” anordnat.

Inga-Lill Högfeldt

aktiv i gruppen Rädda vårt sjukhus