Debatt

Gäller Löfvens löften fortfarande?

Debatt Artikeln publicerades

Sverige och Trelleborg har snart ett nytt styre.

Men kommer det att bli den förändring som många arbetare hoppas på? Valet 2014 bekräftade två saker: Trelleborg vill inte ha mer Bingsgård och Sverige vill inte ha mer av Reinfeldt. Det nyliberal projektet, Alliansen, har sett sitt slut. Statsministern och finansministern var snabba att tacka för sitt och kan nu leva ett lyckligt och rikt liv på en hög politikerpension resten av livet.

Det var ändå inte det valresultat som varken socialdemokrater, vänsterpartister eller miljöpartister hade hoppades på. Dessa partier hade förhoppningar på egen majoritet. Men så blev det inte. Tidigt stod det klart att det blev kalla handen till V och handen sträcktes ut till de små allianspartierna.

Vad tjänar vi arbetare på det? Hur går det med löftena som Löfven givit, gäller de fortfarande? I valet lovade (s) en massa och detta måste vi på arbetsplatserna nu bevaka. För vad sägs om förbättrad a-kassa med höjt tak och högre ersättningar? Löfven lovade att bekämpa lönedumpningen genom att riva upp Lex Laval och införa huvudentreprenörsansvar och se till att kollektivavtal ska gälla vid upphandling av offentlig verksamhet. Inom åkeriverksamheten lovade (s) att lagstifta om att chaufförerna skall vara anställda på åkerierna. Tillsammans med LO lovade de att hindra att företagen får hyra in arbetskraft för långvarigt arbetskraftsbehov. Otrygga och begränsade anställningar skulle begränsas genom skärpning av LAS (lagen om anställningsskydd).

Visst vore detta fint,visst vore detta en brytning med den förda arbetarfientliga politiken som Alliansen fört under åtta år. Men kommer (s) att göra det? Då Löfven helst av allt vill samarbeta med de fackligt fientliga partierna Folkpartiet och Centern blir i alla fall jag minst sagt skeptisk.

Skall vi få någon förändring i denna stad och i detta land måste vi göra det själva. Vi måste ställa krav i vår stad. För solidaritet mot splittring! För oss vore inte nyval det värsta alternativet. Värsta alternativet är ytterligare fyra år av EU-diktat, växande otrygghet, lönedumpning, arbetslöshet och splittring mellan arbetare. Om denna politik bygger på blockövergripande samarbete med motivering att stoppa SD, kommer SD att fortsätta att växa, trots att bilden av dem som oppositionsparti är falsk. De har nästan uteslutande röstat med Alliansen i riksdagen och lika så i Trelleborg.

Vi kräver därför att den nya regeringen står för sina arbetarkrav som de framförde som vallöften. En ny regering måste också innebära en ny politik. Allt annat är sjukt.