Debatt

Få vindkraftverk på land är inte hållbart på sikt

Debatt Artikeln publicerades

Nyligen aktualiserades frågan om etablering av enstaka vindkraftverk på land i Vellinge då en miljö­anmälan att bygga tre vindkraftverk vid E6 utanför Hököpinge överklagats.

I kommunen har man länge varit tveksam till denna typ av etableringar, det gäller såväl moderata kommunpolitiker som den lokala naturvårdsföreningen. Enstaka vindkraftverk på land är helt enkelt inte hållbara.

Vi kan redan nu se exempel på ett antal kommuner som har gått i fällan och själva åtagit sig att förvalta vindkraftverk, men utan kunskap att sköta dem. Det har lett till kostsamma reparationer.

Vind som kraftslaghar subventionerats kraftigt, men den senaste tiden verkar luften gått ur vindkraftsbubblan. Det som har sett ut att vara bra affär för kommuner riskerar att vara byggda på glädjekalkyler. Detta blir allt tydligare när efterfrågan minskar när elpriset sjunker och subventionerna minskas. Trenden är tydlig; Renewable Energy Industrial Index som samlar världens 30 största bolag inom förnyelsebar energi har tappat drygt 90 procent av sitt värde sedan 2008.

Det har varit svårt för ägarna att kunna visa hur kraftverket ska kunna förvaltas och vara hållbart under hela sin livscykel. Det är en viktig fråga som ska vara klargjord för att vi ska anse att en förnybar energikälla även är hållbar. Om inte avvecklingen av vindkraftverket är klargjord, riskerar vi då att se rostiga vindkraftverk längs våra vägar eller är det kommunen som ska bekosta avvecklingen?

Tiden är förbi när Moderaterna enbart kramade ett enda energislag. Att vi som kommun ska sätta mål för att ställa om till förnyelsebar energi är en självklarhet. I dag anser vi att det mest hållbara är att köpa miljömärkt el. Vi ser också över möjligheten att framställa biogas från tången längs våra kuster.

Stora delar avVellinge kommun består av naturreservat med en rik kulturmiljö. Vi har miljontals flyttfåglar flygandes över vår kommungräns varje höst. Därför förespråkar vi vindkraftparker till havs samt gårdsvindkraftverk, dock inte högre än kringväxande träd. Men det är inte hållbart att kommunen ska stå för den affärsmässiga risken, med skattebetalarnas pengar som insats. Kommunens huvuduppgift är inte att producera el.

Ola Freij (M)

ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge

Ann-Sofie Hörlin (M)

vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge