Debatt

En bättre äldreomsorg är möjlig

Debatt Artikeln publicerades
Omsorgsproffsen i äldreomsorgen behöver fler kollegor och mer tid till rätt saker, menar skribenterna.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Omsorgsproffsen i äldreomsorgen behöver fler kollegor och mer tid till rätt saker, menar skribenterna.

Jobba i äldreomsorgen i sommar? Bra! Du behövs. Och du vet säkert själv hur viktig din insats är.

Det ska alltid finnas tid att hjälpa till med måltider och mediciner, dusch och toalettbesök, omtanke och eftertanke. Så ser det inte ut i dag. Omsorgsproffsen i äldreomsorgen behöver fler kollegor och mer tid till rätt saker.

Enligt Kommunals beräkningar behöver drygt 50 000 undersköterskor och vårdbiträden rekryteras under denna mandatperiod. 40-talisterna, den största generationen i modern tid, kommer snart att dundra in i äldreomsorgen. Utmaningarna är uppenbara.

Nu är det upp till berörda politiker och arbetsgivare. Mer anhörigomsorg och privata försäkringar får aldrig bli alternativ till att satsa på äldreomsorgen. Vi är övertygade om att det går att hitta gemensamma lösningar. Men det krävs mod, handlingskraft och höjda ambitioner.

Möjligheterna till en bra lön, god arbetsmiljö och schyssta villkor är avgörande för att fler ska vilja, och orka, jobba kvar i äldreomsorgen. Det är också avgörande faktorer för att fler ska vilja söka sig till dessa viktiga och utvecklande yrken. Med bättre förutsättningar blir mer möjligt. Därför kräver Kommunal:

1. Ökade resurser – Underbemanningen kan bara lösas med fler kollegor.

2. Bättre arbetsmiljö – Hållbara scheman är nyckeln till att fler ska kunna och vilja jobba heltid.

3. Rätt utbildad personal – Anställ rätt kompetens och inför kontinuerlig yrkesutveckling på jobbet.

4. Bort med tidtagaruret – Med mindre detaljstyrning kan personalen använda hela sin yrkesskicklighet.

Låt oss i sommar i stället för larmrapporter få höra om de äldres matglädje, trevliga promenader och möjlighet till såväl trygghet som gott sällskap. När medlemmarna i Kommunal får göra sitt jobb – då märks det i hela samhället.

Tobias Baudin

förbundsordförande Kommunal

Tina Christensen

avdelningsordförande Kommunal Skåne