Debatt

Det samhälleliga ansvaret bör genomsyra hela samhället

Debatt Artikeln publicerades

Svar på M. Karlssons svar till Krister Rehn (den 29 januari).

Mattias Karlsson skrev att makten skulle tillhöra folket, och jag undrade då vad som menades med att han i ena stunden vill lagstadga om individens rätt att välja. Då det inte är folket som har makten att stifta lagarna så kanske det är en kollektiv ny folkförsamling som avses?

Det primära samhälleliga ansvaret som åligger oss medborgare kollektivt, är att betala skatt för att vi ska kunna få en trygg ålderdom bland annat, inte för att privata aktörer ska profitera på dessa och skjutsa vinsterna till skatteparadis. Detta samhälleliga ansvar bör genomsyra hela samhället, vilket det inte gör. Som kommunist ser jag ett stort problem för oss medborgare här. Vilka har rätt till våra skattekronor i första hand? Kommunal verksamhet eller privata intressen?

Den kollektivatanken bakom en välfärd för alla, där alla skattekronor som betalas till detta, oavkortat används till just välfärd... Är demokrati, vilket det nya systemet är i total avsaknad av. Skulle snarare se det som anarki där alla gör som de vill utan att fråga medborgarna vad de tycker ska göras. Mattias talar om valfrihet för folket, men vems och vilkas valfrihet är det han värnar egentligen? Är det ett demokratiskt system om man kan köpa sig förtur i köer inom välfärden? Det finns en ökad fattigdom i Sverige, det undviker du, Mattias slirar undan problematiken att vi haft en världsledande omsorg och sjukvård innan den kommunala slakten påbörjades, den kostade och kvaliteten fick man. Är det billigare i dag? Får vi en bättre garanterad vård i rättan tid? Det är där jämförelsen ska göras, inte av vad vi har i dag vilket är en vård och omsorg som går på knäna. Blir allting kvalitativt bättre och i klass med vad vi hade innan med de privata alternativen som fritt val? Det satsas massor med skattepengar i vården, vart tar de vägen? Att Mattias så totalt snöat in på att man måste få välja vem man vill ha vård av, är mig en gåta, när det primära ändå måste vara att sträva efter bästa möjliga vård för våra medborgare. Jag tror snarare att det är det privata alternativet och näringslivet inom vård och hemtjänst Mattias mest ömmar för.

När samhällsansvaret för vården är bra, lika för alla och rättvis. Då ges alla det bästa utan att behöva välja. Vården, att bli botad handlar ju inte om val, utan om konkret handling. Vi vill att vården ska vara ett samhällsansvar. Precis som vi tycker att pensionen skall vara det och en bostad att leva i och ett jobb att gå till. Vad gäller Mattias raljans över det kommunistiska och kollektivistiska tänket, finns bara en sak att tillägga:

”Vem byggdeTebe med de sju portarna? I böckerna står kungars namn. Har kungarna släpat fram klippblocken?

Och Babylon som förstördes så ofta – vem byggde upp det så många gånger?

I vilka hus bodde det rika Limas timmermän?

Den kväll som kinesiska muren stod färdig – Vart tog de som murat den vägen?...”

Ett litet citat ur en dikt av B.Brecht som Mattias kanske vill läsa i sin helhet och begrunda.