Debatt

Avskaffa Region Skånes sjukhusansvar

Debatt Artikeln publicerades
Kristdemokraterna vill att vården ska bli jämlikare och mer tillgänglig.
Foto: Thomas Nyberg
Kristdemokraterna vill att vården ska bli jämlikare och mer tillgänglig.

Svensk sjukhusvård styrs av 21 regioner och landsting. Är det en optimal organisation för en kunskapsintensiv och komplex verksamhet?

Resultaten pekar i en annan riktning. Vi ser långa köer, låg takt i teknikinvesteringar, bristande effektivitet i styrningen och en vård som skiljer sig kraftigt åt beroende på var man som patient råkar vara bosatt.

Dessutom är det kostsamt. Vi kristdemokrater har en reformagenda för skånsk sjukvård som kan genomföras oavsett huvudman. Men i grunden anser vi att Region Skåne har gjort sitt för sjukhusvården – vården måste bli jämlikare och tillgängligare.

Därför går vi kristdemokrater till val på att landstingens sjukhusansvar ska flyttas till staten. Det behövs ett nationellt helhetsgrepp. 21 kockar ger ingen bättre soppa.

Vi politiker ska värna om patienterna och medarbetarna – inte om byråkratiska system och politiska positioner.

Per Einarsson (KD)

Förstanamn i regionvalkretsen där Trelleborg ingår