Annons
Ledare

Bygg med stadens själ i behåll

Ystad och Trelleborg har historiskt lyckats olika väl med att bevara stadskärnor och föra vidare arvet i den nya arkitekturen. De kommande hamnstäderna måste klara av att hålla banden till det gamla i det nutida.
Ledare • Publicerad 16 april 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Hur ska det kommande harmoniera med det gamla?
Hur ska det kommande harmoniera med det gamla?Foto: Mark Nordvall Hanlon
Ett har stått i 170 år. Ett ska bort efter drygt 20.
Ett har stått i 170 år. Ett ska bort efter drygt 20.Foto: Tomas Nyberg

Den typ av privat initiativ som tagits i Ystad för att omvandla området kring sockersilon till något mer aktivitetsfyllt är alldeles utmärkt. Ett högt kontorshus i glas, med finrestaurang på toppen och med ett nedre anslutet plan med shopping, caféer och efterlängtad ishall är vad Thomas Lantz och Reinhold Eriksson med kompanjoner ser framför sig (YA 15/4).

Denna etablering, liksom övriga hamnstaden, måste knyta band till Ystads själ. Att utifrån skisser få en rättvis bild av möjlig verklighet är svårt, men det är långt ifrån självklart att stora glasbyggnader är det som är mest Ystad, ens i modern tappning. Just på denna plats gäller det att ta stor hänsyn till hur det som ska byggas kommer att fungera tillsammans med Ystad teater och Sorgenfri på andra sidan Sjömansgatan. Formen av en fyr på glashuset anknyter dock till hamnen och det marina, där har skaparna tänkt till klokt.

Annons

Detta privata initiativ borde också fungera som uppmaning till andra att komma med sina idéer för området. Just i direkt anslutning till havet behövs inte med nödvändighet just extra höjd för att åstadkomma vy. Det som etableras bör däremot vara något som håller bortom horisonten, som berättar om vilken stad man befinner sig i och som samtidigt talar till människorna som lever där.

Några mil bort i sydvästlig riktning ligger en annan stad med planer för hamnstad. Trelleborg har inte samma erkännande för vacker stadskärna som Ystad. Det är delvis för att de brutala decennierna gick hårdare åt Trelleborgs centrum. Den som letar sig en bit från det som i dag betraktas som huvudstråk finner dock angenäma spår av den gamla småskaliga staden.

Trelleborg har genomgått epoker som är möjliga att fånga upp i nutida arkitektur, eller genom att utnyttja äldre byggnader till nya funktioner. Ångkvarnen är det tydligaste exemplet på det, där det yttre skalet bevarats väl. Centralstationen fick för några år sedan också nytt liv med samma funktion som en gång avskaffats.

Söderslättsgymnasiets huvudbyggnad från tidigt 1900-tal med imponerande trappentré av klassiskt snitt, är ett exempel på en något som behållit både form och funktion. Så skulle ingen skola byggas i dag. Tyvärr. För ingen skulle heller komma på idén att riva en sådan skolbyggnad.

Nära den kommande hamnstaden i Trelleborg ligger det hus som byggdes så sent som 1998 för McDonald's. Det står tomt sedan flera år och ska nu rivas. Det representerar en avskrivningstid på en ny byggnad som nästan borde vara kriminell, hållbarhet kan den under inga omständigheter anses representera. Enligt de senaste planerna ska den ersättas med ett bygge på 16 våningar som bland annat ska innehålla hotell och förstås – skybar (TA 24/3). Stilen känns igen från många nutida byggnader – mycket raka linjer, lådor och glas – en stil som delar befolkningen i olika läger. Men någon särskild anknytning till något trelleborgskt dna är svårt att se på skisserna. Att bygga ihop det gamla låga Telinska magasinet från 1850-talet med det nya riskerar snarare att fördärva ett arv än att förvalta det. Om något ska sägas till gamla McDonald's-husets försvar tog det faktiskt i sin yttre form hänsyn till Telinska magasinet.

Det som ritas och byggs ska inte bara säga något i egen sak. Det ska också knytas an till det som står runt omkring. Det ska inte bara vara ett utropstecken för sin egen tid ut också representera något som håller för evigheten.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons