Annons
Insändare

Trelleborgs ekonomi är viktig för alla boende i vår kommun

Med anledning av korrespondensen på insändarsidan mellan kommunstyrelsens ordförande och medborgaren Ben Benrabah så fordras ett förtydligande om pensionsskulden som under årets åtta månader har ökat från 1 040,3 mkr till 1 072,7 mkr. Således har pensionsskulden i vår kommun ökat med 32,4 mkr.
Publicerad 30 november 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mats Sjöslätt (C) skriver om kommunens pensionsskuld.
Mats Sjöslätt (C) skriver om kommunens pensionsskuld.Foto: Henrik Holmberg / TT

Jag noterar att man pratar om olika saker. Ansvarsförbindelsen för pensioner inklusive löneskatt har, som Mikael skriver, minskat med 1 mkr (från 754,4 mkr till 753,1 mkr) mellan 31 december 2020 och 31 augusti 2021).

Pension intjänad efter 1998 redovisas som avsättning/kort skuld. Lägger man ihop förändringen för avsättning och ansvarsförbindelsen så har hela pensionsåtagandet ökat med 32,4 mkr från 1040,3 mkr till 1072,7 mkr.

Annons

Detta går att utläsa av Trelleborgs kommuns delårsbokslut 2021-08-31 och som är offentligt.

Revisionen är självständig som Ben Benrabah omtalar och fri att lyfta information kring olika rapporter. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska verksamhet som drivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Ett annat förtydligande som behövs är att revisorerna inte utses av partierna. De väljs av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun. Enligt regeringsformen (1 kap 9§) är revisorerna partipolitiskt neutrala i sitt uppdrag. Granskning och prövning görs utan partipolitisk hänsyn.

Mats Sjöslätt, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons