Annons
Insändare

Har kommunen eget grundvatten?

Angående Mark Huismans svar (den 12 juli) på signaturen Christel på Strandgatans frågan varför kommunen tillåts vattna.
Publicerad 17 juli 2018
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten har funderingar kring det kommunala vattnet och får svar direkt.
Skribenten har funderingar kring det kommunala vattnet och får svar direkt.Foto: Bo Åkesson

Jag citerar "Vid ett eventuellt bevattningsförbud har vi en egen borra som inte belastar vattenverket."

Min fråga till parkförvaltningen är: har ni eget grundvatten också, annars lär er borra påverka grundvattennivån, oavsett om den är egen eller inte, där de flesta av oss får sitt vatten ifrån?

Annons

Eget vatten

Svar direkt: Grundvattennivån påverkas inom ett begränsat område runt uttagsbrunnen och uttagen regleras så att ingen fastighetsägare får olägenheter. Det finns heller inga kommunala uttagsbrunnar i direkt närhet som påverkas och eftersom den aktuella brunnen är belägen inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten har de boende i närområdet vattenförsörjningen tryggad.

Grundvattentillgången i Trelleborgs kommun är mycket god och de problem som uppkommit tidigare i somras har berott på vattenverkens kapacitetsbegränsningar och inte mängden grundvatten som finns tillgängligt. Frågan om framtida vattenförsörjning i Trelleborgs kommun är under bearbetning och en del av detta arbete belyser framtida produktionsanläggningar och deras kapacitet.

Mer information om vattenläget i Trelleborgs kommun återfinns på www.trelleborg.se.

Daniel Pålsson Wargren

VA-chef

Annons
Annons
Annons
Annons