Annons

Vetenskap eller beställningsjobb?

Svar till inlägg av Stephan Bladh (den 14 januari, 21 januari, 26 januari, 20 februari, 11 mars, 8 april, 18 april, 7 maj och 18 maj).
Publicerad 8 juni 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det har handlat om kritik mot ett konsultarbete. Jag gör nu en kort sammanfattning. Läsarna ombeds själva utvärdera det ena eller det andra.

Låt börja med delar av mitt svarsinlägg från januari:

Annons

Jag förnekar inte på något sätt att Jönköpings universitet inte har gjort ett gott arbete för att visa på möjligheten till positiv samhällsutvecklingen i Trelleborg. Men jag har påpekat att rapporten rimligen kunde kompletteras med orden: ”hamninfart med ringväg eller annan möjlig lösning på hur det går att eliminera den barriär som dagens hamntrafik utgör”.

Jag har också visat för forskarna en sådan möjlig lösning med en överbyggnad på hamninfarten inklusive finansieringsförslag genom vägtull för lastbilarna. När de så avstår från detta enkla texttillägg så blir rapportens budskap att endast med ringväg kan man få positiv samhällsutveckling.

”Jag förnekar inte på något sätt att Jönköpings universitet inte har gjort ett gott arbete för att visa på möjligheten till positiv samhällsutvecklingen i Trelleborg.”
Christian Ottergren, Söderslättspartiet

Jag och även forskare jag har kontakt med vid Lunds universitetet anser att rapporten därmed tappar sin trovärdighet. Rapporten avstår från känd information till förmån för det budskap beställaren vill ha – att ringväg skulle vara enda lösningen för Trelleborg.

Jag refererar till forskare jag känner och alls icke till några fullständigt påhittade människor. De finns inom ett forskarteam med snart fullföljda doktorandarbeten vid Lunds Universitet. De är fullt uppdaterade i vilka regler som gäller för forskning. De är engagerade i avancerade forskaravsnitt inom medicin, alltså inom relevant naturvetenskap.

De har fått ta del av den omdebatterade rapporten från Jönköpings Universitet. En av flera kommentarer från Lundaforskarna kan jag citera: ”Så trist när vetenskap och forskning tas som gisslan i utvecklingsarbete. Det är ju jätteviktigt att alla tänkbara alternativ redovisas öppet om det ska kallas vetenskap. Är ju en grundprincip i forskning att när man drar en slutsats även påtala att andra möjliga (kanske ännu inte alltid studerade) lösningar kan finnas.”

Det skulle aldrig någonsin falla mig in att lämna ut namn på forskarna som ju inte alls är inblandade i en lokal debatt i Trelleborg.

Christian Ottergren, Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons