Annons

SÖS har målat in sig i ett hörn

Efter månader av väntan kom slutligen svaret från SÖS:s styrelse i TA (den 13 april) huruvida den stod bakom Christian Ottergrens vetenskapssyn eller inte. Svaret var lika väntat som beklagligt.
Publicerad 18 maj 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla ringvägar är lokala, även den runt London, konstaterar Stephan Bladh.
Alla ringvägar är lokala, även den runt London, konstaterar Stephan Bladh.Foto: Matt Dunham

Partistyrelsen tog inte chansen att rätta till stolligheterna som Ottergren enträget försökt slå i TA:s läsare. Samtidigt meddelade styrelsen att debatten var avslutad för dess vidkommande.

Varför skulle den avslutas? Jo, därför att partiet målat in sig i ett hörn då det avslöjats att det inte hade någon forskare vid Lunds universitet – som påståtts – som delar partiets syn på vetenskap. Efter att ha blivit påkomna med detta bedrägeri har partiet insett det lönlösa med att fortsätta den debatten där lögnen måste döljas. Om partistyrelsen hade varit klok hade den tagit ett steg tillbaka och förklarat att den inte delade Ottergrens ovederhäftiga vetenskapssyn och därmed hade partiet haft samma trovärdighet i debatten i dag som övriga partier. Men så blev det inte och numera vet väljarna att partiet inte är trovärdigt.

Annons

När därför trelleborgarna (den 11 maj) i TA får läsa om hur ordföranden, Herr Tilly, återvänt till de gamla jaktmarkerna, det vill säga till markerna kring Trelleborg, så inser de att han inte är trovärdig. Där nämner han till exempel på flera ställen en ”lokal ringväg”. Men vad är det? Vet han inte att alla ringvägar är lokala. Även de runt London, Berlin och Paris. Uttrycket ”lokal ringväg” kallas för en pleonasm, det vill säga att ett av två ord skall bort (jfr: ”två tvillingar”).

Därefter orerar han om ”av- och påfarter…”, ”funktionaliteten för funktioner typ Räddningstjänsten…”, ”trygg och säker åtkomst för invånarna generellt…”, ”en framtida pågatågstation…”, ”minimerat ianspråktagande av jordbruksmark…”, ”värnandet om befintlig [annan] mark…”, ”främjande av näringslivsetableringar…” och ”kostnaden.”

”Söderslättspartiet har med sin ordförande kollrat bort sitt handlingsutrymme i debatten så att inget han skriver eller säger längre är trovärdigt.”
Stephan Bladh

Herr Tilly avslutar därefter med att referera till hur ”lekmän” beräknat olika kostnader i sammanhanget. Om något, så visar detta övertydligt med vilket parti trelleborgarna har att göra. Han hävdar att den ekonomiska vetenskapen, alltså den av Trelleborgs kommun beställda rapporten från Ekonomihögskolan i Jönköping, är bedräglig medan lekmannaberäkningar (alltså oskolade kreti och pleti) är trovärdiga. Att på så sätt vända på begreppen, alltså att sätta lekmän före vetenskapsmän gör han i syfte att kunna fortsätta att på partipolitiska grunder skjuta vetenskapen i sank. Han måste ha Donald Trump som idol.

Söderslättspartiet har med sin ordförande kollrat bort sitt handlingsutrymme i debatten så att inget han skriver eller säger längre är trovärdigt. Tala om att skjuta sig själv – även i den andra foten.

Stephan Bladh, forskare vid LU och GU

Annons
Annons
Annons
Annons