Vill tippa snö i västra delen av Trelleborg

Trelleborg • Publicerad 5 december 2014

Tekniska förvaltningen har ansökt om tillstånd hos miljöförvaltningen om att anlägga en snötipp i västra Trelleborg. Snötippen är tänkt att placeras i ett befintligt dagvattenmagasin sydväst om rondellen vid Hedvägen och Västra Ringvägen. I ansökan skriver gatuchef Mats Lawesson att tippen endast kan komma på fråga ifall mängden snö är så stor att man tvingas köra bort den från kommunens vägnät. Framförallt gäller det trånga gator och vägar.