Vikingafynden sågas: ”Förfalskning”
”Skriv inte att Haralds grav har hittats. Allt talar emot det”, säger historikern Kurt Villads Jensen.
Sven Rosborns fynd är sensationella om de stämmer – men är det sant då?
Mycket tveksamt, menar många andra historiker och arkeologer. Är det förfalskningar från 1800-talet?