Trelleborg

Utredning efter dödsfallen: Inga fel av kommunen

Trelleborg Artikeln publicerades
Socialförvaltningen i Trelleborg.
Foto: Sara Johari
Socialförvaltningen i Trelleborg.

Kommunens socialförvaltning gjorde vad som stod i dess makt i fallet där en mamma tog sin sons liv och därefter sitt eget. Det slår den externa utredare som kommunen anlitat fast.

Det var den 19 juli som en mamma och hennes son i tioårsåldern hittades döda i deras bostad i Trelleborg. Polisen misstänkte mer eller mindre omgående att mamman tagit sin sons liv och därefter sitt eget. Något annat har den efterföljande polisutredningen inte heller visat.

Samtidigt framkom att mamman och sonen under flera års tid varit kända av Trelleborgs socialförvaltning, vilket TA kunnat berätta om i flera artiklar. Vid tiden för dödsfallen pågick en utredning inom socialen med anledning av att pojkens far hade ansökt om ensam vårdnad.

Tidigare har flera instanser och personer lyft en oro för kvinnans psykiska hälsa, tablettmissbruk och förmåga att ta hand om sin son. Men det bedömdes av socialförvaltningen inte finnas någon risk för pojken hemma hos sin mamma.

Mot den bakgrunden tog socialförvaltningen efter dödsfallen in en extern konsult för att granska hur förvaltningen har hanterat ärendet under årens lopp. När den nu är klar slår utredaren fast, enligt ett pressmeddelande från kommunen, att ”det inte förekommit några allvarliga missförhållande.”

Vidare står det i pressmeddelandet:

• Utifrån kvinnans och barnets behov har socialförvaltningen fullgjort sitt uppdrag.

• Det har inte funnits några indikationer om att mamman hade för avsikt att skada sitt barn. Det har heller inte förekommit några misstankar om detta från någon i personalen eller oro om det i några uppgifter som kommit till socialförvaltningens kännedom.

• Det har inte funnits några grunder för socialförvaltningen att använda tvångslagstiftning.

• Dokumentationen har varit i god ordning och samtliga tidsgränser har hållits.

• Det har inte framkommit något kring socialförvaltningens agerande som kunnat ändra utgången.

• Övriga iakttagelser har inte haft relevans för utgången.

Utifrån resultaten från utredningen gör förvaltningen bedömningen att inte anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah. Däremot ska IVO delges utredningen.

– Detta ärende har berört oss och är en djupt tragisk händelse som hänt i Trelleborg. Mina tankar går i första hand till de anhöriga. Det känns bra att utredningen kommit fram till att ett annorlunda agerande från oss inte lett till ett annat resultat, säger Venzel Rosqvist (M), socialnämndens ordförande, i pressmeddelandet.

Förvaltningen meddelar att man i övrigt inte har någon kommentar i ärendet.

LÄS MER:

Här hittar du alla artiklar vi har skrivit om ärendet