Trelleborg

Utredarens oberoende ifrågasätts – är kollega med Venzel Rosqvist (M)

Trelleborg Artikeln publicerades
Venzel Rosqvist (M), socialnämndens ordförande.
Foto: Tomas Nyberg
Venzel Rosqvist (M), socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen ville göra en opartisk granskning efter att en mamma och hennes son hittats döda i Trelleborg. En extern utredare anlitades.

Nu kan TA avslöja att socialnämndens ordförande, Venzel Rosqvist (M), är arbetskamrat med utredaren.

Efter att mamman och hennes son hittades döda i mammans lägenhet i Trelleborg den 19 juli inleddes en granskningen kring hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Mamman hade under flera år varit känd på förvaltningen, bland annat genom en rad orosanmälningar kring mammans förmåga att ta hand om sin son.

För att kommunens utredning skulle bli så oberoende som möjligt anlitade socialförvaltningen en extern konsult, Fredrik Palmgren. Socialnämndens ordförande, Venzel Rosqvist, förklarade beslutet i TA:

– När utredningsresultatet presenteras vill vi att det ska ha hög trovärdighet. Ingen skugga ska kunna falla över oss, vare sig om vi har gjort något fel i ärendet eller inte. Har vi inte gjort något fel ska man som allmänhet kunna känna sig trygg i att det stämmer, och att vi inte försöker mörka något.

När utredningen så var klar för tre veckor sedan kunde Venzel Rosqvist andas ut. Några allvarliga missförhållande hade inte förekommit, socialförvaltningen hade fullgjort sitt uppdrag, konstaterades i ett pressmeddelande.

– Det är svårt att uttala sig om ett ärende som är så tragiskt. Alla är berörda och alla tycker att det är förfärligt. Det jag är glad för, om man kan uttrycka sig så i ett så tragiskt ärende, är att utredare inte har kunnat se att det finns ett samband mellan förvaltningens agerande och det som hänt, sa Venzel Rosqvist.

Men - TA kan nu berätta att utredaren, Fredrik Palmgren, och Venzel Rosqvist känner varandra. De jobbar tillsammans inom socialtjänsten i Svedala kommun.

Venzel Rosqvist är områdeschef, Fredrik Palmgren verksamhetscontroller. Fredrik Palmgren har tidigare också varit just områdeschef. I början av 2010-talet var han dessutom anställd på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun som chef för beroendeenheten.

Hur går detta ihop med att ni skulle ha en utredning med hög trovärdighet?

– Väldigt väl. Egentligen är det tänkt att förvaltningen själv ska gör en sådan här utredning. Men här har förvaltningen, efter samråd med mig, valt att lägga ut det på en extern utredare. Och det är precis vad som har hänt, säger Venzel Rosqvist.

Men även om Fredrik Palmgren kommer utifrån har han ju en tydlig koppling till dig, ni är arbetskollegor.

– Men utredaren har ingen koppling till socialförvaltningen i Trelleborg.

Han har en koppling till dig som är ytterst ansvarig för socialförvaltningen?

– Ja, men det är inte jag som har gett honom uppdraget. Det är förvaltningen. Vem som fick uppdraget var jag inte inblandad i.

Menar du att du inte ens visste vem som gjorde utredningen?

– Jo, till slut visste jag ju det. Men jag visste inte det när han fick det. Det viktiga här är att förvaltningen kunde ha gjort utredningen själv men har valt att låta oberoende ögon titta på det.

Men är det verkligen ”oberoende ögon”? Anser du att ni har levt upp till det som du tidigare sa, att allmänheten ska kunna känna sig trygg i att ni inte mörkar något?

– Ja, Fredrik är en professionell utredare med ett privat företag som han har gjort den här utredningen i.

Men det handlar väl om hur det kan uppfattas av allmänheten, när det nu kommer fram att du är kollega med utredaren?

– Det handlar också om hur det beskrivs. Förvaltningen skulle kunna ha gjort det här själv men valde att låta andra ögon titta på det.

Pappan till den mördade sonen frågar sig dock hur opartisk en utredning kan bli när man anlitar en kollega till nämndsordföranden.

– Om man säger att man ska ta in en extern utredare för att få en så opartisk utredning som möjligt så vänder man sig inte till en kollega. Inte i min värld i alla fall, säger han, och fortsätter:

– Hade man gått ut med att man valt en utredare som känner ordföranden och förklarat varför man gjorde det, hade det varit lättare att förstå. Men när man säger att man ska ha en helt oberoende utredare och så kommer det fram att det är en kollega känns det inte ärligt. De är inte ärliga.