Trendsemlan kan vara här

En ny trend ha nått Trelleborg: wrapsemlan. Ännu på måndagen var alla detaljer inte klara för bagarna på Trelleborgs bageri men målet var att få fram en variant av den omtalade fastlagsbullen till fettisdagen.
Trelleborg • Publicerad 17 februari 2015