Trelleborg

Trelleborg sämre skolkommun än samtliga grannar

Trelleborg Artikeln publicerades
Arkivfoto.
Foto: Alexander Olivera/TT
Arkivfoto.

Lärarförbundets stora undersökning ”Årets skolkommun” presenterades på onsdagen. Trelleborg hamnar på plats 165 av landets 290 kommuner. Det är sämre än samtliga grannkommuner.

Svedala ligger i undersökningen på plats 30, Vellinge på plats 33, Lund placerar sig på plats 66 och Skurup på 121. Bland de 33 skånska kommunerna ligger Trelleborg på plats 21.

Enligt Lärarförbundet är Trelleborgs styrkor lärarnas utbildningsnivå samt elevernas meritvärde i årskurs 9. Det som drar ner betyget är lärartätheten och nivån på sjukfrånvaron.

Det är 18:e året i rad som Lärarförbundet utser årets skolkommun. I år sker det med en ny, indexbaserad rankning. I år har man också valt att titta på färre kriterier. Man tittar inte längre på genomsnittligt betygsresultat samt andel godkända elever i årskurs 9 eller andel elever som är behöriga till högskolestudier. Detta för att de, enligt Lärarförbundet, är de kriterier som starkast styrs av socioekonomiska faktorer och är svårare för kommunerna att påverka.

Rankning

Så ligger Trelleborg till i olika frågor

Placering av totalt 290 kommuner:

Rankning totalt: 165

Resurser till undervisning: 188

Utbildade lärare: 33

Lärartäthet: 285

Friska lärare: 268

Lärarlöner: 71

Kommunen som huvudman: 216

Andel barn i förskola: 66

Meritvärde årskurs 9: 53

Andel godkända elever: 59

Fullföljd gymnasieutbildning: 158

Visa mer...

I fjorårets undersökning, som alltså var utformad annorlunda och därför inte är jämförbar, låg Trelleborg på plats 78. Det var då ett tapp med tolv placeringar jämfört med året före.

I fjor utsågs Vellinge till årets skolkommun. I år hamnar kommunen alltså först på plats 33. 2019 års skolkommun är i stället Torsby.

– Kommuner som satsar på sin skola och sina lärare blir också en kommun som många vill bo i. Det måste vara alla politikers högsta prioritet att säkerställa en bra skolgång för alla elever, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, i ett pressmeddelande.

TA sökte under onsdagsförmiddagen bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) för en kommentar om undersökningen, men han kände sig inte insatt nog för att kunna kommentera rankningen.

– Jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i det. Jag har ännu inte läst rankingen och de olika kriterierna så det blir bara gissningar från min sida och då blir det inte bra.

Siffror

Varifrån kommer statistiken?

Underlagsmaterialet är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.

Uppgifterna härrör från läsåret 2018/19 när det gäller lärartäthet, andel pedagogiskt utbildade lärare och andel barn i förskola.

Mättillfället för uppgifter avseende elever avser läget den 15 oktober 2018.

Mätperioden för uppgifter om lärare är vecka 42, 2018 och för årsarbetare den 15 oktober 2018.

Alla kostnader (resurser till undervisning) avser kalenderåret 2018.

Utbildningsresultaten är hämtade från läsåret 2017/2018.

Källa: Lärarförbundet

Visa mer...

LÄS MER:

Här hittar du hela undersökningen