Trelleborg är pilotkommun för ny Fatta-satsning

Föreningen Fatta lanserar i dagarna en satsning på samtyckesgrupper.Trelleborg är en av sex utvalda kommuner som inbjuds att delta.
Trelleborg • Publicerad 16 november 2016