Tidigare hamnanställd misstänks ha förskingrat

Nyligen uppdagades att en tidigare anställd i Trelleborg hamn AB ska ha lurat sin arbetsgivare på pengar 2006-2007. "Ett omfattande ärende", säger åklagaren.
Trelleborg • Publicerad 17 januari 2015