Annons

Martin Falkenby: Sura politiker kommer allt längre ifrån sina väljare

Det politiska styret har infört nya regler för möten med pressen. Därmed kommer politikerna allt längre bort från medborgarna.
Martin FalkenbySkicka e-post
Krönika • Publicerad 23 september 2023 • Uppdaterad 26 september 2023
Martin Falkenby
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I förra veckan fattades beslut att höja VA-taxan med 25 procent. En sådan ökning kräver en förklaring till medborgarna. Det var åtminstone vår bedömning eftersom höjningen skulle leda till en dyrare årskostnad på ytterligare omkring 2 000 kronor för ett villahushåll och sökte därför svar från ansvarig politiker.

Men politikern ifråga blev svaret skyldig, trots att beslutet var fattat dagen innan vår reporter ringde upp.

Annons

– Tyvärr, det är nya regler. Jag får inte...vi kan inte prata förrän det är justerat på tisdag. Jag måste förhålla mig till det, sa Fredrik Schlyter (M), tekniska servicenämndens ordförande.

Vår reporter förklarade då att vi kommer att skriva en artikel oavsett.

– Ja, då får ni göra det, sa Schlyter. Men jag har fått order från kommunstyrelsens ordförande att vi ska avvakta justering innan vi uttalar oss, oavsett vad det handlar om.

Det som skulle justeras var protokollet. Kommunen har två veckor på sig att justera ett protokoll efter ett nämndsmöte.

Tidigare har varje kommunal nämnd haft pressträff dagen efter att politikerna i nämnden beslutat kring olika frågor som berör Trelleborgs invånare. I regel är det en politiker (oftast nämndens ordförande) tillsammans med sakkunnig tjänsteman (oftast förvaltningschefen) som vid dessa träffar förklarar nämndens olika beslut och anledningen till varför besluten fattats. Inte sällan är det tjänstepersonen som besitter detaljkunskaper och svarar på de följdfrågor som brukar uppstå.

”Vilka beslut som kan vara på väg att fattas är kanske ännu viktigare. På så vis kan du som medborgare påverka din politiker innan det är för sent.”

Men nu vill de styrande politikerna försöka styra när dessa beslut ska kommuniceras. Anledningen tycks vara att de ogillar när vi skriver vilka frågor som politikerna är på väg att fatta beslut kring.

Senast de gick i taket var när vi publicerade en artikel om ett förslag från tjänstemän att reglerna kring uteserveringarna i centrum skulle bli mer enhetliga. Flera ledande politiker tyckte till och med att vi lurat medborgarna, trots att det på 14 ställen i artikeln stod att detta var ett förslag. Vi har tidigare avslöjat att politikerna aviserade att höja sina egna arvoden (observera att detta förslag inte kom från tjänstepersoner på kommunkansliet utan från politikerna själva). Det skrev vi också innan beslutet fattades.

Dessa artiklar är en del i den demokratiska processen. Som tidning har vi nämligen ett ansvar att rapportera mer än bara vilka beslut som redan har fattats. Vilka beslut som kan vara på väg att fattas är kanske ännu viktigare. På så vis kan du som medborgare påverka din politiker innan det är för sent.

Den politiska doktrinen från vissa partier är att media agerar av illvilja och det bästa verkar vara om ingen berättar vilka beslut som är på väg fattas, vilka beslut som har fattats och på vilka grunder eller vilka effekter politiska beslut har fått.

Tyvärr, ni folkvalda med denna inskränkta syn på demokrati. Vi har ett uppdrag från läsarna att berätta just detta. Och till skillnad från er strävar vi inte efter att fjärma oss från folket. Vi går tvärtom mot ökad transparens och kommer allt närmare våra läsare. Det är nämligen för läsarnas skull som vi går på pressträffarna – inte för vår eller för er politikers skull.

”De styrande politikerna i nämnden kanske nöjer sig med att ha förklarat höjningen av VA-taxan i en debattartikel som publicerades här i TA några dagar senare. Men jämfört med de två nyhetsartiklarna i ämnet har den bara lästs av en bråkdel av medborgarna.”
Annons

Så hur blev det med VA-taxan egentligen?

Innan nämnden skulle samlas berättade vi att förslaget från förvaltningens sida, alltså tjänstemannaförslaget, var att höja taxan med 18 procent. Sedan publicerade vi vad beslutet blev, nämligen att den politiska majoriteten i stället tyckte att 25 procent var en lämplig höjning. I den texten uttalade sig en socialdemokrat att det var en för kraftig ökning och motiverade varför partiet motsatte sig beslutet. Det var alltså här som Fredrik Schlyter hänvisade till “nya regler” vad avser att uttala sig om politiska beslut.

Och protokollet från nämndsmötet verkar inte vara justerat än. Någon pressträff har vi nämligen inte kallats till från tekniska servicenämndens sida.

De styrande politikerna i nämnden kanske nöjer sig med att ha förklarat höjningen av VA-taxan i en debattartikel som publicerades här i TA några dagar senare. Men jämfört med de två nyhetsartiklarna i ämnet har den bara lästs av en bråkdel av medborgarna.

Fotnot. Det är kommunfullmäktige som har att fatta slutgiltigt beslut om VA-taxan.

Annons
Annons
Annons
Annons