Trelleborg

Ett årligt överskott på 75 miljoner, nya lån, effektiviseringar och avyttringar är några av de åtgärder som kommunen behöver vidta för att klara investeringsbehovet som beräknas till 24 miljarder de kommande 25 åren.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant