Stora höjningar av elnätstaxa väntar

I den omarbetade versionen av elnätsplanen fram till 2030 aviserar tekniska nämnden höga och accelererande höjningar av taxorna.
Trelleborg • Publicerad 19 februari 2015