Trelleborg

Skåreföreningar vill flytta reservatsgräns

Trelleborg Artikeln publicerades

Skåre byalag, Skåre båtklubb och Skåre fiskarförening vill att gränsen för det planerade marina naturreservatet flyttas ut 100 meter från varje hamnarm.

Enligt planerna ska ett marint naturreservat bildas mellan Stavstensudde och Fredshög. Reservatet ska enligt förslaget i princip begränsas av strandskyddsgränsen på land och gå två kilometer ut från kusten.

Nu menar dock tre tunga föreningar som företräder olika intressen i Skåre att reservatet kan sätta hämsko på ortens utveckling.

I sina synpunkter på samrådshandlingarna för reservatet skriver föreningarna att det nuvarande förslaget omöjliggör en framtida utveckling av hamnområdet. Det kan handla om planer på en utbyggnad av båtklubbens hus, en bastuflotte med badbrygga, en låg brygga för jollesegling och andra framtida idéer.

Föreningarnas förslag är därför att gränsen för reservatet flyttas ut 100 meter från hamnpirarna.