Sara Svensson (V) vill höja skatten för att få sex timmars arbetsdag
Sara Svensson (V) är gymnasieläraren som blev heltidspolitiker.
Hon vill ha fri kollektivtrafik och införa sex timmars arbetsdag för vårdpersonal.
För att klara detta ska skatten höjas – den ska även gå till att öka resurserna i vården.