Trelleborg

Så ska Trelleborgs lasarett ta hand om coronasmittade patienter

Trelleborg ,
Sjukvårdstält resta utanför ingången till akutmottagningen på Trelleborgs lasarett, med anledning av coronaviruset / Covid-19.
Foto: Tomas Nyberg
Sjukvårdstält resta utanför ingången till akutmottagningen på Trelleborgs lasarett, med anledning av coronaviruset / Covid-19.

En del av Framtidens vårdavdelning kan komma att användas till vård av covid-19-patienter. Just nu planerar Trelleborgs lasarett för fullt för att kunna ta emot personer som smittats med det nya coronaviruset.

På måndagen sattes ett tält upp utanför akutmottagningen vid Trelleborgs lasarett. Den som söker vård för någon form av luftvägsinfektion kommer att få en första bedömning av personal i tältet. Redan på måndagen tog man emot de första patienterna enligt de nya rutinerna.

– Syftet är att separera patienter som misstänks vara infekterade redan innan de kommer in i sjukhusets lokaler, uppger Evelina Andrén, kommunikatör på Trelleborgs lasarett i ett mejl till Trelleborgs Allehanda.

Förberedelserna för att även kunna ge patienter med covid-19 vård på Trelleborgs lasarett är i full gång. Planen är att man ska använda delar av lokalerna som nu tillhör den så kallade Framtidens vårdavdelning.

– Vi inrättar avskilda vårdplatser med ett separat vårdlag på Framtidens vårdavdelning. Denna avdelning är lämplig för ändamålet i och med att den är belägen så att man kan komma dit utan att passera lasarettets övriga lokaler, förklarar Evelina Andrén vidare i mejlet.

Genom arbetet hoppas man kunna ligga steget före innan behovet av vårdplatser för covid-19-patienter blir akut.

På Trelleborgs lasarett görs endast planerade operationer, framför allt inom ortopedi som byten av knä- och höftleder. Under tisdagen fanns inga beslut fattade om att ställa in operationer på grund av situationen med coronaviruset. Men enligt Evelina Andrén ser man just nu över den icke akuta verksamheten och ett sådant beslut kan komma med kort varsel.

– Det handlar om att använda våra resurser på bästa sätt i den rådande situationen.

Precis som inom många andra verksamheter märks också restriktionerna när det gäller att vara hemma redan vid lindriga symtom på luftvägsinfektioner bland personalen på lasarettet.

– Bemanningsläget är precis som på övriga sjukhus i regionen ansträngt på grund av att även vårdanställda är sjukskrivna eller hemma för vård av barn i större uträckning än normalt. Vi tittar på hur vi kan stärka upp bemanningen där det behövs, uppger Evelina Andrén som också understryker att personalen ”gör en fantastisk insats”.

– Vi ser dagligen att det på sjukhuset, inom alla personalkategorier, utförs enastående insatser och att det finns en mycket stark vilja och förmåga att hantera det svåra läge vi nu befinner oss i och sannolikt kommer att befinna oss i den närmaste framtiden.

Fakta

När ska du söka vård?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Bara den som känner sig mycket sjuk uppmanas att kontakta vården. Då ska man ringa telefonnummer 1177 eller en vårdcentral. Den som har mycket svårt att andas uppmanas att ringa 112.

För allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 hänvisas till 113 13.

Provtagning i Skåne:

Resurserna för provtagning prioriteras till patienter med akut infektion och som behöver läggas in på sjukhus.

Övriga med symtom som påminner om covid-19 kommer därför inte att provtas. Det gäller oavsett om man varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som man vet är sjuk i covid-19.

Källa: Region Skåne

Visa mer...