unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Så här ska Västra Sjöstaden se ut

Förr en kuststräcka med fiskeverksamhet som förvandlades till ett livligt företagsområde med hundratals anställda i Trelleborgsinstitutionerna Dux och Pergo. I dag en övergiven och blåsig betongöken med en livsmedelsaffär insprängd mitt i sig. I framtiden ett myllrande bostads- och rekreationsområde för flera tusen nya och gamla trelleborgare.
Den nya stadsdelen Västra Sjöstaden ska bli bostadsområde med badstrand. Illustrationen är gjord ungefär i höjd med ICA Maxi som ska vara kvar i området. Stormarknadens röda skylt skymtar i den vänstra delen av bilden.
Den nya stadsdelen Västra Sjöstaden ska bli bostadsområde med badstrand. Illustrationen är gjord ungefär i höjd med ICA Maxi som ska vara kvar i området. Stormarknadens röda skylt skymtar i den vänstra delen av bilden.
Foto: Fojab arkitekter

Det som under lång tid varit drömmar, visioner och ambitioner börjar nu bli verklighet. Västra Sjöstaden, med 1 800 bostäder, sandstrand, strandpromenad och en ombyggd stormarknad har lämnat ritbordet. Nu ska trelleborgarna få tycka till om den nya stadsdelen som under lång tid planerats av kommunen, Ica Fastigheter samt byggföretagen Midroc och Serneke. En stadsdel som ska bli ett nytt hem för många, men också få trelleborgarna att närma sig havet på ett helt nytt sätt.

– Det har varit väldigt viktigt under hela processen. Detta ska bli en stadsdel som är tillgänglig för alla trelleborgare, säger Karin Gallardo, planarkitekt på Trelleborgs kommun.

Det som ska göra området attraktivt även för besökare är till exempel den strandpromenad som ska anläggas, men förstås också den helt nya sandstranden. En strand som inte bara ska göra det möjligt för sol och bad, utan även vara ett skydd mot stigande havsnivåer. En strand som ska reducera vågornas kraft in mot land och därmed minska risken för översvämningar.

– Det skulle varit otroligt attraktivt för trelleborgarna att få till en mer centralt belägen strand. Den närmaste är Dalabadet, och det är ju en bit bort, säger Karin Gallardo.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på trelleborgsallehanda.se, appen MinTA och e-tidning tis, tors, lör. 159 kr per månad!

I Västra Sjöstaden ska trelleborgarna få tillbaka kontakten med havet.
I Västra Sjöstaden ska trelleborgarna få tillbaka kontakten med havet.
Foto: Kanozi arkitekter

Om det vill sig väl kommer stranden också att bidra till att ta bort stanken av ruttnande tång som i decennier varit en närmast självklar del av Trelleborg. Enligt planprogrammet skulle det kunna gå att fylla ut på ett sätt som gör att vågrörelserna förbättras och att tången därmed försvinner ut till havs och inte stannar kvar nära land och ruttnar. En utopi, tror säkert många trelleborgare, som upplevt den starka tångosen i hela sitt liv.

– Även om man gör de här åtgärderna så kommer man säkert att behöva ta bort tång från stränderna, men vi tror att det mesta ska kunna sköta sig av naturen själv, säger Karin Gallardo.

quote
Det är inte så många som har ägnat så mycket kärlek åt den här platsen. Men ju mer tid man tillbringar där, desto mer inser man områdets potential.

I väster finns även andra värden att bevara, enligt planprogrammet. Den nedlagda Västra småbåtshamnen och Sumpen bredvid är ett attraktivt område för flanörer, fågelskådare och allsköns djurarter. Sumpen ska enligt förslaget restaureras och få en uppdaterad skötselplan för att gynna det rika fågel- och djurlivet. Tanken är nu att man ska göra platsen så attraktiv som möjligt för besökare utan att störa djuren.

– Det är inte så många som har ägnat så mycket kärlek åt den här platsen. Men ju mer tid man tillbringar där, desto mer inser man områdets potential. Det är många som promenerar längs den västra stranden och tycker det är jättehärligt, säger Karin Gallardo.

Västra Sjöstaden sett västerifrån där området börjar.
Västra Sjöstaden sett västerifrån där området börjar.
Foto: Kanozi arkitekter

Strandpromenaden som ska anläggas ska börja vid den befintliga strandpromenaden i väster och förbinda Västra Sjöstaden med den kommande Sjöstaden i öster. Alltså nästa stadsbyggnadsprojekt med det förvillande lika namnet, som ska skapas i det nuvarande hamnområdet. Marken där den nya strandpromenaden ska anläggas planeras att höjas till 3,85 meter över havsnivån och ska på så sätt skapa ett skydd mot stigande havsnivåer. Samma höjning ska göras av hela området.

Men det främsta syftet med strandpromenaden är att göra stadsdelen och kustlinjen tillgänglig för rekreation.

– Det är av stort värde för alla trelleborgare att kunna vistas kring och promenera längs stranden, säger Karin Gallardo.

I förslaget till planprogram för Västra Sjöstaden ska området avslutas med en park vid Ståstorpsån, som man vill ska vara mer attraktiv och tillgänglig än i dag. Hur parken ska se ut och vad den ska innehålla blir en senare fråga.

1 800 bostäder innebär att Västra Sjöstaden blir betydligt mer tättbebyggt än övriga delar av Trelleborg. Det kommer att bo 250 invånare per hektar mark i området, jämfört med centrala Trelleborg där det bor 200 människor per hektar.

Bostäderna föreslås byggas med en arkitektur som ”andas Trelleborg”, förslagsvis med en koppling till gamla fiskeludor med mycket träkaraktär. Den exakta utformningen på husen bestäms först senare i den kommande detaljplaneprocessen.

På lokalgatorna ska höjden på bebyggelsen variera och gatorna ska vara ”brutna” för att reducera vindhastigheterna. Bilismen ska ske på oskyddade trafikanters villkor.
På lokalgatorna ska höjden på bebyggelsen variera och gatorna ska vara ”brutna” för att reducera vindhastigheterna. Bilismen ska ske på oskyddade trafikanters villkor.
Foto: Kanozi arkitekter

– Man ska kanske på något sätt ta fasta på något värdeskapande som finns inne i Trelleborg och ta med det till den nya stadsdelen så att trelleborgarna känner igen sig, säger Karin Gallardo.

Parkeringen föreslås i första hand ske i tre parkeringshus, ett i väster, ett vid Ica Maxi i mitten av området, och ett i öster. Totalt ska P-husen innehålla 1 400 platser. Tanken med parkeringshus är att främja gång-, cykel-, och kollektivtrafik men också att få bort gatuparkering för att barn ska kunna röra sig fritt och tryggt i området utan vuxet sällskap. Syftet är inte att skapa en helt bilfri miljö, men näst intill.

– Man ska förstås kunna nå sin bostad om man är rörelsehindrad eller måste komma fram till sin bostad med bil av andra skäl. Men det ska vara en lugn trafikmiljö där bilisterna kör på gångtrafikanternas villkor, säger Karin Gallardo.

Gatustrukturen föreslås anpassas efter det faktum att det kan blåsa fruktansvärt mycket i Västra Sjöstaden. Planarkitekterna har ritat in så kallade ”brutna gator”, som inte går i rakt nord-sydlig riktning utan mer i ett slags zick-zackmönster. På så sätt ska vindhastigheterna reduceras.

Det ska bli mycket växtlighet i den nya stadsdelen. Dels för trivselns skull men också för att fånga upp dagvatten. Mycket växtlighet ger också skydd mot vinden.
Det ska bli mycket växtlighet i den nya stadsdelen. Dels för trivselns skull men också för att fånga upp dagvatten. Mycket växtlighet ger också skydd mot vinden.
Foto: Kanozi arkitekter

– Det är en blåsig miljö, och det är inte så mycket att göra åt. Men vi har ändå försökt bryta vindens fart med hjälp av ett gammalt trick. Trelleborg har redan i dag många förskjutna gator för att bryta vinden och vi har använt oss av det mönstret. Vi har också planerat för mycket växtlighet, som också är viktigt för att reducera vindfarten, säger Karin Gallardo.

Kommunen tänker sig två förskolor i området, en i väster och en i öster, båda med sex avdelningar. Den västliga ska man enligt förslaget kunna kombinera med ett äldreboende. Däremot har man inte planerat för någon grundskola. Tanken är att en F-9-skola kommer att byggas i den kommande Sjöstaden. Barnen i Västra Sjöstaden ska gå där, eller i en av de nuvarande grundskolorna i närheten.

Mitt i området, i höjd med Ica Maxi, ska ett torg anläggas. Torget ska gå hela vägen ner till stranden. Ica Maxi ska vara kvar och torget ska även fyllas med andra verksamheter.
Mitt i området, i höjd med Ica Maxi, ska ett torg anläggas. Torget ska gå hela vägen ner till stranden. Ica Maxi ska vara kvar och torget ska även fyllas med andra verksamheter.
Foto: Fojab

Ica, som själva äger den fastighet där stormarknaden ligger, har varit mycket involverade i planprogrammet. Butiken kommer att vara kvar, men i en delvis ny skepnad. En del av det nuvarande varuhuset kommer att rivas och butiken delvis byggas om. Marken där Ica Maxi ligger ska dessutom höjas upp för att klara en havsnivåhöjning. Utanför entrén kommer ett torg med olika verksamheter anläggas, som ska sträcka sig ända ner till strandpromenaden.

Västra Sjöstaden som det såg ut innan området fylldes ut på 1940-talet.
Västra Sjöstaden som det såg ut innan området fylldes ut på 1940-talet.
Foto: Trelleborgs museum

Fakta

Digitalt samråd

Den här veckan går förslaget till planprogram för Västra Sjöstaden ut på samråd som pågår till den 13 december. I samrådet kan alla trelleborgare tycka till om planerna.
På grund av coronapandemin blir det inget fysiskt samrådsmöte som är brukligt i de här frågorna, utan ett digitalt. Medborgarna kan delta i en nätsändning och ställa frågor i realtid i en chatt. Det digitala samrådet äger rum den 23 november klockan 17.30.
Det kommer även att finnas en utställningslokal på andra våningen i Valengallerian, där man kan ta del av förslaget och ställa frågor om det till kommunens personal.
Källa: Trelleborgs kommun.

Fakta

Området fylldes ut på 40-talet.

Det område som om några år kan bli Västra Sjöstaden fram till 1940-talet hav. Ovanför fanns småhusbebyggelse med havstomter.
På 40-talet började området fyllas ut med restprodukter från bland annat sockerbruket.
Under de efterföljande decennierna etablerades Dux, Pergo och den stormarknad som i dag är Ica Maxi i området. Från början hette butiken Repris och därefter Extra Stormarknad, Big X, Max Stormarknad och Trelleborgs Storcash innan det blev ICA Maxi.
Källa: Förslaget till planprogram och Ica.