Annons

Så hanterar Trelleborg influensan

Svininfluensan väntas sprida sig i Sverige. TA har kartlagt hur kommun, polis, räddningstjänst och lasarettet kommer att hantera sjukfrånvaron.
Trelleborg • Publicerad 3 september 2009
Foto: Tom Wall
Foto: Tom Wall

Polisen

Åsa Palmqvist, kommenderingschef för den stab inom Skånepolisen som sedan 27 juli arbetar med svininfluensan som en särskild händelse, berättar att de på myndighetsnivå prioriterar att kunna utfärda pass och betala ut lön till anställda. En del planeringsarbete kan få vänta om det behövs. Hon tror att de är väl förberedda på att mycket personal är borta eftersom de har en tredjedel av personalen borta under huvudsemestern.

Annons

Sven-Inge Nilsson, närpolischef, Södra Skåne, berättar att de håller på att titta på hur folk inom polisområdet kan dirigeras om. Att ha patruller ute prioriteras, liksom personal vid arresten. De har funderat på att ta in nypensionerade poliser.

Räddningstjänst

Kent Naterman, räddningschef, säger att förvaltningens plan ska vara klar i början av september. Han säger att de som jobbar deltid är det inga problem med eftersom man kan ha beredskap hemma under en lång tid, det finns inga begränsningar i lagen om det. De har inte tänkt kalla in extrapersonal utan räknar med att klara sig med upp till 50 procent av personalen borta genom att flytta om i scheman. Man får också skjuta på uppgifter som stationsarbete, materiell kontroll och övningar under en tid om det skulle behövas.

Lasarettet

En pandemiplan finns sedan flera år. På Trelleborgs lasarett finns omfattande planerad verksamhet där personalen kan flytta till akuta ärenden. Att kalla i vårdelever och pensionerad vårdpersonal kan också vara möjligt, enligt sjukhuschefen Magnus Heiman.

Kommunstyrelsens förvaltning

Rutger Persson, kommundirektör, säger att de planerat för att mycket personal kommer att vara borta, en del pensionerad personal har kontaktats. Att lön betalas ut och att IT-verksamheten fungerar, anses vara viktigt. IT-avdelningen har ett nätverk av konsulter som kan hjälpa till och att det även kan vara aktuellt att samarbeta över kommungränserna.

Kommunstyrelsen (nämnden där politikerna sitter) fungerar i kristider som krisledningsnämnd. Det innebär att de kan fatta beslut istället för de andra nämnderna.

Rutger Persson sitter också med i den. Han berättar att de har en permanent beredskap och att de även förberett sig för en pandemi men han påpekar att det krävs väldigt mycket för att planen ska aktiveras.

Fastighetsförvaltningen

Annons

Krister Clerselius, fastighetschef, säger att förvaltningen håller på med rapporten till personalavdelningen. I första hand prioriteras skötseln av fastigheter. Alla på förvaltningen kommer inte vara igång, till exempel administrativ personal, men det är ännu inte helt säkert vilka som kan få byta arbetsuppgifter. Han tror inte att det ska behövas några extra vikarier om de bara lyckas hålla ett "kärngäng" igång.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Michel Eldabh, supportchef, säger att planen nästan är färdig. "Vi har en del vikarier som kan kallas in och rektorerna får stötta upp för varandra. Om många är borta får alla hjälpas åt – då spelar det ingen roll vilken titel man har."

Skolförvaltningen

Ann Heide-Spjuth, resurschef, berättar att rektorer samarbetar i grupper och de ska kunna fatta beslut åt varandra om det skulle behövas. Det diskuteras om skolsköterskorna ska hjälpa till med vaccinationer eller om vaccination ska ske på skolan. I så fall måste medgivanden från föräldrar samlas in. Förvaltningen inventerar personal, det kan bli aktuellt att plocka in vikarier och pensionerade lärare. Planen är att hålla skolorna öppna. Eventuellt kan familjecenter stängas en tid eftersom det inte är lagstadgad verksamhet.

Socialförvaltningen

Anna Borgius, tillförordnad socialchef, berättar att förvaltningens pandemiplan är klar. Inom individ- och familjeomsorgen ser man framförallt till att boenden för till exempel unga och missbrukare ska hålla öppet. Försörjningsstöd och andra utbetalningar anses också viktiga.

De räknar med att stänga all verksamhet som inte är lagstadgad och överföra personal till andra delar. Till exempel gruppverksamhet och enskilda stödsamtal kan komma att stängas tillfälligt.

Marie Bergholtz, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar att inom vården anses hälso- och sjukvårdspersonalen viktigast. Det finns också en större förvaltningsövergripande strategi att flytta personal. Till exempel ska frisk personal på fritidsförvaltningen hjälpa hemtjänsten att köra ut mat. Verksamheten ska också fokusera på att se till att alla får mat och medicin – städning, duschar och promenader kan skjutas upp.

Tekniska förvaltningen

Annons

Mats Lawesson, gatuingenjör, arbetar med förvaltningens pandemiplan. Han berättar att det område som prioriteras är renhållningen – det har man sagt från centralt håll på kommunen. Ser man längre fram i tiden måste även vägarna vara farbara under vintern. Administrativ personal kan komma att behövas som informatörer – eller hjälpa andra förvaltningar, till exempel kan socialförvaltningen behöva förare.

Personer som sysslar med kartor och mätningar kan komma att syssla med annat, men samtidigt kan en del kartor behövas till nytt folk som ska köra bil.

Miljöförvaltningen

Kommer att prioritera miljö- och hälsoskydd, enligt förvaltningschefen Britt-Marie Paulik. Viktiga ärenden kan vara smittspårning, ett livsmedelsärende eller en misstanke om brott mot miljöbalken. Lägre prioritet har förvaltningens långtidsprojekt.

Fritidsförvaltningen

Har inte sin plan klar för hur drift och underhåll kan påverkas på bland annat Söderslättshallen, Vångavallen och badhuset. Den 15:e september ska planen redovisas.

Kulturförvaltningen

Biblioteket är en lagstadgad verksamhet och att ha öppet där ska prioriteras, enligt kulturchefen Jörgen Flink. Tyngsta åtgärden är att Kulturskolan, på grund av smittorisken, inte kommer att ha öppet-hus-dag med provspelning av instrument. Att någon person kan ta hand om fakturor och inkommande ärenden är också prioriterat.

Stadsbyggnadskontoret

Byggärenden kommer kontoret att prioritera i huvudsak, enligt stadsbyggnadschef Stefan Ferm, eftersom den verksamheten är lagstadgad. Planfrågor kan bli fördröjda. "Det blir det i många planärenden, av olika anledningar, därför blir det inte en lika påtaglig skada i verksamheten", säger Stefan Ferm. Arbetet kan komma att omfördelas, men det bli aktuellt att ta in konsulttjänster. Stadsbyggnadskontoret har nio tjänster. "Vi är sårbara", konstaterar Stefan Ferm.

Johan Silfversten Bergman
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons