Risk för allvarliga olyckor på vätgasanläggningen – närboende i farozonen

Jetflammor och gasmolnsexplosioner. Utsläpp av vätgas från den planerade vätgasanläggningen vid tomatodlingen kan leda till allvarliga olyckor och skada personer både inne på och utanför anläggningen. Trots det planeras anläggningen endast 60 meter från bostadshusen söder om väg 9. Länsstyrelsen tycker att placeringen är olämplig och vill att kommunen letar efter en annan.
Trelleborg • Publicerad 17 maj 2023
Foto: Pontus Lundahl/TT