Rekordmånga yttranden över fängelseplanen – ”det vällde in”

Tiden för att lämna in yttranden över detaljplanen för det planerade fängelset och tomatodlingen öster om Trelleborg har löpt ut.
Totalt kom det in drygt 700 yttranden, de flesta från privatpersoner som är emot planerna.
Trelleborg • Publicerad 17 februari 2021