Region Skåne reviderar dödstal

Region Skåne reviderar ner antalet döda i covid-19. När dödsorsakerna granskats visade det sig att antalet döda, i den officiella statistiken, var väl tilltagen.
Skåne • Publicerad 5 augusti 2020