Prisökningen på åkermark planar ut

Priset för åkermark fortsätter att stiga, men inte alls i samma takt som tidigare. 2014 steg priserna för den bördigaste åkermarken med måttliga en procent.
Trelleborg • Publicerad 13 februari 2015