Trelleborg

Praktiken en säker väg till jobb

Trelleborg Artikeln publicerades

Fler än hälften av eleverna som tog studenten från handelsprogrammet i våras hade fått jobb redan i april. På skolan ser man praktiken som en orsak till att det gått så bra för eleverna.
– Den betyder jättemycket, säger programutvecklare Linda Silvermyr.

Siffrorna kommer från en enkät som gjordes på vårterminen. Syftet var bland annat att se hur praktiken påverkar elevernas möjligheter att få jobb.

– Vi tänker fortsätta göra undersökningen detta och kommande läsår. Jag kommer även att följa upp avgångsklassen från i våras för att se vad de gör nu, säger Linda Silvermyr som är programutvecklare på handels- och administrationsprogrammet.

Enligt enkäten var det 57,1 procent av treorna som redan innan de tog studenten hade fått ett jobb.

– 33, 3 procent av dem sa att de hade fått sitt jobb via praktikplatsen.

Förutom att många av eleverna fått en anställning efter studenten är det också flera stycken som har lyckats få extrajobb.

– Att få kvälls- eller helgjobb via sin praktik är väldigt vanligt. Eleverna är ju redan välbekanta med arbetsplatsen och uppgifterna. För många är praktiken det som leder till det första sommarjobbet, säger Linda Silvermyr.

85,7 procent av treorna uppgav att de sedan de började gymnasiet har, eller har haft, ett extrajobb. Siffran för hur många som har fått sommarjobb under sin utbildning är exakt densamma, varav hälften menar att de fick sitt sommarjobb genom praktikplatsen.

Eleverna på handelsprogrammet är under sin gymnasietid ute på praktik två dagar i veckan under två terminer. Det är framför allt i olika butiker som praktikplatserna finns. Ofta ordnar eleverna sin plats själva, men ansvaret är skolans och på programmet finns en lärare som sedan flera år arbetar med att förmedla praktikplatser.

– Jag tror att det är få gymnasieprogram som gör att man får in en fot på arbetsmarknaden så här konkrekt. Det är ju när de är ute på arbetsplatser som de lär sig hur man blir anställningsbar, säger Linda Silvermyr.