Plattform för utsikt på gång

Nu byggs en utsiktsplattform vid Skateholmsboplatsen och våtmarken i Tullstorpsån. Ån uppmärksammas också i ett stort europeiskt vandringsevenemang.
Skateholm • Publicerad 27 januari 2015