Per Einarsson (KD) vill satsa mer på psykisk hälsa: ”Misslyckande”
Som ung har han gått i täten för ett första maj-tåg, spelandes sin trumpet.
KD:s gruppledare i Region Skåne, Per Einarsson, vill helst avskaffa regionerna. Men så länge de är kvar vill han jobba mer för att stoppa den psykiska ohälsan, och lösa personalförsörjningen inom regionen.