Trelleborg

Par JO-anmäler kommunen

Trelleborg Artikeln publicerades
Arkivbild.
Foto: Tomas Nyberg
Arkivbild.

Ett par bosatt i Trelleborgs kommun har JO-anmält kommunen efter att de först informerats om att deras grannars bygglovsansökan dragits tillbaka, och sedan gjorts på nytt utan deras vetskap.

I februari i år yttrade ett paret sig om sina grannars bygglov för en Attefallstillbyggnad, vilken de var starkt kritiska till.

I mars fick paret veta att bygglovsansökan dragits tillbaka, med anledningen att grannarna ångrat sig. I början av april fick paret veta att grannarna fått bygglov, men utan Attefallstillbyggnaden på ritningarna.

I juni upptäcker paret att grannarna fått startbesked, nu för Attefallstillbyggnaden. En ny ansökan hade skickats in, utan att paret hade fått yttra sig på nytt.