Annons

Överklagar bygglov i Gislöv

Gislöv • Publicerad 10 juli 2015

En granne överklagar bygglovet för ett enbostadshus i Gislöv. Grannen menar att det finns problem med dagvattenhanteringen och att översvämningar ofta förekommer i området. Det kan finnas risk att omkringliggande fastigheter får ta emot dagvattnet från bygglovstomten, menar den klagande.

Annons
Annons
Annons
Annons