Oppositionen vacklar om höjning av avfallstaxan

När förslaget till ny sophämtningstaxa beslutades i tekniska nämnden var alla partier eniga om att den skulle höjas. Men nu tvekar oppositionen.
Trelleborg • Publicerad 10 november 2016