Nygatan ska bli en ny gata

Nu är planen klar för hur Nygatan ska byggas om. Syftet är dels att få ner bullret, dels att minska trafiken på gatan.
Trelleborg • Publicerad 14 april 2017