Trelleborg

Ny teknik ger nya möjligheter i skolan

Trelleborg Artikeln publicerades

Läs en bok och skriv en recension. Så brukar det vara i skolan. Men på Söderslättsgymnasiet har man nu prövat ett nytt grepp för elever med specialundervisning i svenska. De får läsa en bok, fotografera och göra en digital presentation.

– Man sätter sig in i boken på ett annat sätt, säger Tobias Ericsson.

Han har precis läst boken Våldtagen - en kärlekshistoria av Joyce Carol Oates och sammanställt sin presentation i form av bilder, kortare texter och musik. Allt har lagts in på en surfplatta där ett enkelt redigeringsprogram gör det lätt att kombinera alltihop till en liten film.

– Det blir mer levande, konstaterar Tobias Ericsson.

Idén till läsprojektet kom från specialläraren Maria Glawe. Hon menar att det nya arbetssättet har gett alla elever, oavsett förutsättningar och kunskap, större möjlighet att förmedla sina känslor kring en bok och att det ökar läsförståelsen.

– Alla kan arbeta med detta och få fram tankar och budskap. Det är ett kreativt sätt och samtidigt läsfrämjande. Flera sinnen är med, genom både röst, musik och det visuella, säger Maria Glawe.

Hon berättar att färska studier visar att läsförståelsen har minskat bland landets elever. Att arbeta med surfplattor och digitala presentationer är ett sätt att få in böcker på ett roligare sätt i undervisningen menar Maria Glawe. Just i detta projekt har hon med hjälp av skolbibliotekarien valt ut böcker som ska fungera bra med temat mänskliga rättigheter och den likabehandlingsplan som finns på skolan.

– Dessutom är det ett socialt projekt. De har suttit i grupper och haft boksamtal, både om innehållet och om egna tankar. De ska även se vilka kopplingar det finns till mänskliga rättigheter, säger Maria Glawe.

Sara Fakhro tycker att hon har fått bättre kunskap om den likabehandlingsplan som finns på skolan. Arbetssättet tycker hon också har varit väldigt roligt.

– Detta är jättebra. Det är något nytt. Man tänker mer och föreställer sig det man läser mer, säger Sara Fakhro.

Maria Glawe hoppas att skolan ska få egna surfplattor som eleverna kan arbeta med. Hittills har de fått låna från AV-centralen. Ola Nilsson är IKT- och mediapedagog där och han har kommit till gruppen på Söderslättsgymnasiet varje lektion som de arbetat med surfplattorna.

– Detta fungerar bra i undervisningen. De arbetar automatiskt med skarpa projekt och göra presentationer som de är stolta över. Mycket handlar om multimedia idag och det är viktigt att skolan också tränar eleverna så att de får ett bildspråk och lär sig tolka bilder och film, säger han.

Att Ola Nilsson finns på plats i klassrummet är även en bonus för läraren.

– Läraren får också fortbildning tillsammans med eleverna, säger han.

Fotnot: IKT står för informations- och kommunikationsteknologi.