Ny ordförande avvaktar kommande strategi

Johnny Nilsson (S), ny ordförande i tekniska nämnden, är inte främmande inför tanken att åter tillåta parkering på Stortorget.
Trelleborg • Publicerad 4 februari 2015