Niclas Nilsson (SD): ”Vi måste få fler i arbete för att klara vården”
Niclas Nilsson är Sverigedemokraten som tidigare varit med i flera andra partier.
Hans recept för Region Skåne är att handla upp mer vård, jobba för att behålla personalen – och stärka ekonomin genom att få fler i arbete.