Nej till planer på nya hus i Beddinge

Beddingestrand • Publicerad 20 december 2014

Länsstyrelsen säger nej till planerna på att bebygga ett område norr om väg 9 i västra delen av Beddingestrand. Länsstyrelsen menar att förslaget inte lever upp till god hushållning och att det motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Framför allt för att bygget ska ske på jordbruksmark, även om den inte brukas just nu.