Narkotika stals från vård- och omsorgsboende

Flera narkotikaklassade preparat saknades när personalen kontrollräknade.
Vellinge • Publicerad 14 september 2017